Revestiment en escates de vidre

app-06

Recomanacions

NOELSONTM GF-20M / GF-80M / GF-120M / GF-180M, etc.

Comenceu la formulació

Recobriment amb escuma de vidre de vinil èster

Resina de vinil èster 60-77  
Floc de vidre 20-30 NOELSONTM GF-120M / GF-180M
Agent anti configuració 1-5  
Agent desgasificador 0,1-2  
Pigment 2-7  
Naftenat de cobalt 0,5-1  
Iniciadors 2  

 Revestiment resistent d’escates de vidre d’alta construcció:

Part A
Resina epoxídica 45 E-44
Benzy | alcohol 6  
Ftalat de dibutil 3  
Agent d'acoblament silà 1  
Agent de dispersió 0,5  
Agent desgasificador 0,35  
Agent d'anivellament 0,35  
Agent anti configuració 1 NOELSONTM
Sílice fumada 1.5  
Floc de vidre 15 NOELSONTM GF-120M / GF-180M
Trifosfat d'alumini 6 NOELSONTM  TP-306
Sulfat de bari 7.5 NOELSONTM
Farcidor de talc 5   
TiO2 8  
Part B
Enduridor de resina epoxi 100  
A / B = 4: 1 (en pes)