Recobriment antiestàtic

app-07

Recomanacions

Pols de mica conductiva, diòxid de titani conductor, pols d’alt carboni conductor.

Comenceu la formulació

Recobriment antiestàtic epoxi de gran claror:

Part A
Resina epoxídica 30 E-44
Xilè 14  
Alcohol butílic 6  
Agent desgasificador 0,2  
Agent d'acoblament silà 0,2  
Cera de poliamida 1  
Agent antiestabliment 0,5 NOELSONTM
Pols de Mica Conductora 24 NOELSONTM  EC-300
Sulfat de bari 3.5 NOELSONTM
TiO2 6.5  
Farcidor de talc 3.5  
Part B
Enduridor de resina epoxi 25  

 Recobriment antiestàtic de terrassa:

Part A
Resina epoxídica 33 Resines epoxi de bisfenol A de baixa molecular, equivalent epoxi: 90
Xilè 16,5  
Alcohol butílic 7  
Diluent reactiu 5  
TiO2 5  
Agent d'anivellament 0,3  
Agent desgasificador 0,2  
Sílice fumada 0,5  
Pols de Mica Conductora 23 NOELSONTM  EC-300
Carbonat càlcic pesat 9.5  
Part B
Enduridor de resina epoxi 100  
A / B = 4: 1 (en pes)